Parkering

Föreningen har idag 11 platser utomhus och 10 garageplatser.

Kostnad för uteplats: 200 kr/månad

Kostnad för garageplats: 450 kr/månad

Ulla Billerstham (  ulla7713@hotmail.com ) har hand om uthyrningen. Kontakta honom via e-post om du är intresserad av en plats. Även ickeboende får hyra, men då tillkommer 25% moms på priserna.