Felanmälan

Vid fel i lägenheten
Om du har ett fel i din lägenhet så har vi ett avtal med Renew Service http://renewservice.se/ där du kan ringa för att få det avhjälpt. Dock gäller följande om du ringer De har jour så du kan ringa då det behövs De kommer att debitera dig för fel i din lägenhet. orsaken är att detta är en bostadsrätt där du ansvarar för din lägenhet   Du kan självfallet välja en annan leverantör om du så önskar.
 
Vid fel i fastigheten
Fel du upptäcker i fastighet ska du alltid anmäla till styrelsen. Aktuell kontaktlista hittar du i porten och på hemsidan (http://brflyktan.se). 
 
 
 
Vid fel i hissen
Om hissen stannar så kontakta i första hand styrelsen så vi får en samordning på fel som har med hissen att göra. Om du inte får tag i styrelsen så kontakta Schindler enligt telefonnummer i hissen.
 
 
Vid övriga fel eller om du inte vet vart du ska ringa, kontakta styrelsemedlemmar! Vi hjälper gärna till!