Avgifterna

Om avgifterna

Om avgifterna

Dessa styrs till stor del av räntorna, som är vår största utgift, men även av andra val vi gör. Vi försöker hålla dem så låga som möjligt. Historiskt sett har vi lyckats. De höjningar som skedde 2007-2010 låg under vad bortfallet av sänkt räntebidrag innebar. 

2020

För 2020 planeras inga avgiftshöjningar.

2019

För 2019 planeras inga avgiftshöjningar.

2018

Styrelsen har just lagt budget för 2018 och räknar med en bra budget i balans. Vi kommer därför inte att behöva höja avgifterna för tillfället. 

2017

Styrelsen har just lagt budget för 2017 och räknar med en bra budget i balans. Vi kommer därför inte att behöva höja avgifterna för tillfället. Vi avser att använda årets överskott till att amortera på våra lån och därmed säkerställa en långsiktig hållbarhet. 

2016

Styrelsen har just lagt budget för 2016 och räknar med en bra budget i balans. Vi kommer därför inte att behöva höja avgifterna för tillfället. Lyktan tillämpar nu också avgiftssättning med kassaflöde i balans, inte för att täcka avskrivningar.

2015

Styrelsen har just lagt budget för 2015 och räknar med en bra budget i balans. Vi kommer därför inte att behöva höja avgifterna för tillfället

2014

I skrivande stund så finns inga planerade höjningar för 2014 (2014-01-02)

2013

Trots att  vi under ett flertal år alltså lyckats hålla reella höjningar borta måste vi inför 2013 göra en liten höjning för att säkra vår ekonomi. Dels så fick vi en räntehöjning i början av 2012 (då ett tidigare väldigt lågt lån sattes om) men sen har också alla avgifter och utgifter stigit med inflationen de senaste åren. Dock är vi stolta att vi endast behöver höja med 2%

2013-01-01     Höjdes avgifterna med 2%

Avvecklat räntebidrag, 2006-2012

Efter riksdagsvalet 2006 så tog riksdagen beslut om att räntebidragen skulle avskaffas. Detta innebär att ränteutgifterna sakta steg under avvecklingsåren (de var 30% och avvecklades under åren 2007-2012). Detta har inneburit följande höjningar

2007-07-01     Höjdes avgifterna med 8%

2008-01-01     Höjdes avgifterna med 6%

2009-01-01     Höjdes avgifterna med 3%

2010-01-01     Höjdes avgifterna med 3%

2011-01-01     Ingen höjning

2012-01-01     Ingen höjning

Dessa höjningar är lägre än bortfallet från räntebidraget (Vi skulle ha höjt med ca 23-24% för att kompensera räntebidragstes bortfall, nu blev det 20% istället). Detta har gjorts möjligt genom ett stort engagemang från medlemmarna på tex städdagar men också genom val av leverantörer där vi får rätt nivå på servicen till bra priser.